Skip to main content

Oferta badawcza

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług badawczych dla potrzeb analiz, ekspertyz, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i produktów, doradztwa w zakresie strategii marketingowych i badań rynku. Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz zespół skupiający specjalistów a także szeroką ofertę laboratoriów badawczych w tym akredytowane laboratorium metrologiczne.

Poniżej ułożone tematycznie zakresy usług badawczych:

Treść (rozbudowana)
Analiza strukturalna ciał stałych za pomocą mikrotomografii komputerowej (micro-CT)

  Kontakt:
dr hab. Adam Puszkarz
e-mail: adam.puszkarz@p.lodz.pl
telefon: 0-42 631-33-75


Mikrotomograf SkyScan 1272

 Mikrotomograf komputerowy SkyScan 1272 (Bruker, Belgia) umożliwia nieniszczącą ilościową i jakościową analizę struktury ciał stałych w mikroskali. Dzięki wysokiej rozdzielczości detektora promieniowania rentgenowskiego pozwala na identyfikację i obrazowanie 2D i 3D obiektów o rozmiarach rzędu mikrometra.

Komora procesowa mikrotomogafu
Komora procesowa mikrotomogafu

Posiadamy doświadczenie w badaniach strukturalnych następujących materiałów:

 • tekstylia
 • kompozyty
 • folie
 • pianki
 • drewno
 • wypełnienia w koronach i kanałach zębów
 • implanty kostne i stomatologiczne
 • skafoldy

 

Przykładowe wizualizacje badanych materiałów otrzymane na podstawie tomografii:

Wypełnienia w koronie zęba trzonowego
Wypełnienia w koronie zęba trzonowego
Wypełnienie w kanale zęba trzonowego
Wypełnienie w kanale zęba trzonowego
Wspornik implantu stomatologicznego wkręcony w kość
Wspornik implantu stomatologicznego wkręcony w kość

 

Włóknina szklana
Włóknina szklana
Haft techniczny wzmocniony monofilamentem
Haft techniczny wzmocniony monofilamentem
Dzianina dystansowa
Dzianina dystansowa

 

Przekrój przez łodygę mimozy
Przekrój przez łodygę mimozy
Przekrój przez łodygę bambusa
Przekrój przez łodygę bambusa
Przekrój przez łodygę rdestowca
Przekrój przez łodygę rdestowca

 

Dwuskładnikowy filament do druku 3D
Dwuskładnikowy filament do druku 3D
Dwuskładnikowa pianka polimerowa
Dwuskładnikowa pianka polimerowa
Pianka na bazie biopolimerów stosowana w inżynierii tkankowej
Pianka na bazie biopolimerów stosowana w inżynierii tkankowej

 


Wybrane publikacje opisujące badania z zastosowaniem mikrotomografii komputerowej:

 1. Pabjańczyk-Wlazło E., Tarzyńska N., Bednarowicz A., Puszkarz A.K.Szparaga G.Polymer-Based Electrophoretic Deposition of Nonwovens for Medical Applications: The Effect of Carrier Structure, Solution, and Process Parameters, Marine Drugs (2021),  ISSN 1660-3397, DOI: 10.3390/md19100533

 2. Skrzetuska E.Puszkarz A.K., Pycio Z., Krucińska I.Assessment of the Impact of Clothing Structures for Premature Babies on Biophysical Properties, Materials (2021), ISSN 1996-1944, DOI: 10.3390/ma14154229

 3. Radwański M., Łęski M., Puszkarz A.K.Krucińska I.Shaping Ability of ProTaper Next, Hyflex CM, and V-Taper 2H Nickel-Titanium Files in Mandibular Molars: A Micro-computed Tomographic Study, Iranian Endodontic Journal (2022),   ISSN 1735-7497, DOI: 10.22037/iej.v16i2.30586

 4. Pabjańczyk-Wlazło E.K.Puszkarz A.K., Bednarowicz A., Tarzyńska N., Sztajnowski S.The Influence of Surface Modification with Biopolymers on the Structure of Melt-Blown and Spun-Bonded Poly(lactic acid) Nonwovens, Materials (2022), ISSN 1996-1944, DOI: 10.3390/ma15207097

 5. Radwański M., Łęski M., Puszkarz A.K., Sokołowski J., Bourgi R., Sauro S., Łukomska-Szymańska M.: A Micro-CT Analysis of Initial and Long-Term Pores Volume And Porosity of Bioactive Endodontic Sealers, Biomedicines (2022), ISSN 2227-9059, DOI: 10.3390/biomedicines10102403

 6. Renard M., Puszkarz A.K.Modeling of Heat Transfer Through Firefighters Multilayer Protective Clothing Using the Computational Fluid Dynamics Assisted by X-Ray Microtomography and Thermography, Materials (2022), ISSN 1996-1944, DOI: 10.3390/ma15155417

 7. Krucińska I.Skrzetuska E.Puszkarz A.K., Kawełczyk M.: Assessment of the Impact of Ionizing Radiation Absorption on the Structural, Mechanical and Biophysical Properties of Textiles Used in Multilayer Space Suit, Materials (2022), ISSN 1996-1944, DOI: 10.3390/ma15144992

 8. Skrzetuska E.Puszkarz A.K., Nosal J.: Assessment of the Impact of the Surface Modification Processes of Cotton and Polyester Fabrics with Various Techniques on Their Structural, Biophysical, Sensory, and Mechanical Properties, Polymers (2022), ISSN 2073-4360, DOI: 10.3390/polym14040796

 9. Kowalski J., Puszkarz A.K., Radwański M., Sokołowski J., Cichomski M., Bourgi R., Hardan L., Sauro S., Lukomska-Szymańska M.: Micro-CT Evaluation of Microgaps at Implant-Abutment Connection, Materials (2023), ISSN 1996-1944, DOI: 10.3390/ma16124491

 10. Samuel B.T.,  Barburski M., Witczak E., Puszkarz A.K.Enhancement of Low and Medium Frequency Sound Absorption Using Fabrics and Air Gaps, Textile Research Journal (2023),  ISSN 0040-5175, DOI:10.1177/00405175231186176

 11. Renard M., Machnowski W.Puszkarz A.K.Assessment of Thermal Performance of Phase-Change Material-Based Multilayer Protective Clothing Exposed to Contact and Radiant Heat, Applied Sciences (2023), ISSN 2076-3417, DOI:10.3390/app13169447

 12. Miśkiewicz, P., Puszkarz A.K.Assessment of Insulation against Contact Heat and Radiant Heat of Composites with TiO2-ZrO2-Al and Parylene C Coatings Intended for Protective Gloves Supported by Computational Fluid Dynamics, Applied Sciences (2023), ISSN 2076-3417 2023, DOI: 10.3390/app132212420

 13. Tokarska M., Miśkiewicz P., Puszkarz, A.K., Nosal, A.: Evaluation of Insulation against Contact Heat, Radiant Heat and Sensory Comfort of Basalt Fabric-Based Composites with Parylene C Coating, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (2023), ISSN 1230-3666, DOI: 10.2478/ftee-2023-0050

 14. Kaczor-Wiankowska K., Puszkarz A.K., Palczewska-Komsa M., Lipa S., Krasowski M., Sokołowski J., Lewusz-Butkiewicz K., Ulacha K., Nowicka A.: Internal Adaptation of Composite Fillings Made Using Universal Adhesives—A Micro-Computed Tomography Analysis, Materials (2024), ISSN 1996-1944, DOI: 10.3390/ma17030636

 15. Klimczuk B., Rudnicka A., Owczarek O., Puszkarz A.K., Szparaga G., Puchalski M.: Investigation of the Hydrolytic Degradation Kinetics of 3D-Printed PLA Structures under a Thermally Accelerated Regime, Materials (2024), ISSN 1996-1944, DOI:10.3390/ma17051043

 16. Skrzetuska E., Puszkarz A.K., Nosal J.: Assessment of Impact of the Surface Modification Techniques on Structural, Biophysical, and Electrically Conductive Properties of Different Fabrics, Materials (2024), ISSN 1996-1944, DOI:10.3390/ma17051169

0
Metrologia włókiennicza

W zakresie metrologii włókienniczej oferujemy Państwu następujący zakres usług badawczych:

 • Wyznaczenie podstawowych parametrów włókien, liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych zgodnie z normami EN, ISO, PN-EN oraz PN.
 • Badanie właściwości mechanicznych tekstyliów - maszyna wytrzymałościowa Instron z oprogramowaniem komputerowym serii IX do badań jednokierunkowych (rozciąganie, ściskanie, zginanie) i serii XII do badań cyklicznych.
 • Ocena właściwości morfologicznych tekstyliów za pomocą komputerowego analizatora obrazu.
 • Wyznaczanie odporności na światło sztuczne i warunki klimatyczne wyrobów włókienniczych za pomocą przyrządu Xenotest.
 • Ocena termoizolacyjnych i dyfuzyjnych właściwości sorpcyjnych tekstyliów za pomocą przyrządów: Alambeta, Permetest i Sorpcjometr oraz Model Skóry.
 • Badania trwałości tekstyliów za pomocą specjalnie opracowanego i zbudowanego stanowiska pomiarowego DURAMETR.
 • Kompleksowe opracowania statystyczne danych eksperymentalnych, przy użyciu programów komputerowych: Statistica i NCSS.
 • Przewidywanie właściwości przędz w oparciu o parametry włókien i parametry technologiczne przy użyciu programu Euroyarn.

Instytut dysponuje pomieszczeniami wyposażonymi w urządzenia klimatyzacyjne umożliwiające otrzymanie zróżnicowanych warunków klimatycznych - temperatura 18 - 30oC i wilgotność powietrza - 30-90%.

0
Fizyka włókna

W zakresie fizyki włókna oferujemy Państwu następujący zakres usług badawczych:

 • Badanie efektów modyfikacji powierzchniowej włókien i wyrobów włókienniczych pod wpływem różnych czynników – mechanizm modyfikacji i jej skutki w zakresie właściwości.
 • Badanie odporności materiałów polimerowych (włókien, tekstyliów, folii) na starzenie w kontrolowanych warunkach wilgotności i temperatury oraz promieniowania UV.
 • Identyfikacja źródeł obniżonej jakości tekstyliów: niejednorodność surowca, błędy w procesach przerobowych i wykończalniczych.
 • Makro- i mikroskopowa charakterystyka surowców włókienniczych w półproduktach i wyrobach włókienniczych.
 • Badanie parametrów struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej włókien, warunkujących właściwości tekstyliów.
 • Uwarunkowanie właściwości sorpcyjnych włókien w odniesieniu do barwników i chemicznych środków wykończalniczych parametrami fizycznej mikrostruktury włókien.
 • Badanie palności tekstyliów i innych materiałów polimerowych:
  – wyrobów zasłonowych, rolet, żaluzji (PN-EN ISO 6940; PN-EN ISO 6941),
  – wyrobów przeznaczonych na odzież ochronną (PN-EN ISO 15025),
  – materiałów przeznaczonych na zabawki (PN-EN 71-2),
  – różnych materiałów o dowolnym przeznaczeniu; wyznaczanie wskaźnika tlenowego, LOI (PN-EN ISO 4589-2)
 • Badanie odzieży ochronnej pod kątem przenikania ciepła podczas działania płomienia (PN-EN 367) oraz w warunkach ekspozycji na promieniowanie cieplne (PN-EN ISO 6942).
 • Badanie właściwości sorpcyjnych włókien i wyrobów włókienniczych w odniesieniu do środowiska o zróżnicowanej zawartości pary wodnej (wyznaczanie krzywych sorpcji, desorpcji, histerezy wilgotności).
 • Badanie zwilżalności (kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego) włókien i wyrobów włókienniczych cieczami:
  – włókien elementarnych metodą mikroskopową (techniką sessile drop),
  – płaskich materiałów techniką Wilhelmiego, techniką sessile drop.
 • Badanie właściwości elektrycznych surowców, materiałów i wyrobów włókienniczych w polu elektrostatycznym:
  – oznaczanie rezystancji elektrycznej (PN-EN 1149 -1, PN-EN 1149 –2),
  – oznaczanie czasu półzaniku ładunku generowanego indukcyjnie (BS 2782:Part2:Method 250C),
  – wyznaczanie i ocena antyelektrostatyczności włókienniczych pokryć podłogowych metodą symulowanego testu chodzenia (PN-90/P-04980).
0
Włókniny

Instytut realizuje zadania i zlecenia w zakresie:

1. Opracowania nowych technologii włókninowych

Efektem pracy kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej Instytutu jest opracowanie technologii wytwarzania, a następnie wdrożenia do produkcji elektretowych włóknin igłowanych. Wyrób ten został nagrodzony złotym medalem na Światowej Wystawie w Brukseli. Materiały elektretowe są laureatem XII edycji konkursu "Teraz Polska"
Instytut współuczestniczy w pracach nad opracowaniem technologii wytwarzania węglowych włóknin aktywnych, przewidzianych do różnych zastosowań. Współpracujemy w pracach związanych z wytworzeniem bioaktywnych wyrobów medycznych z chityny.

Instytut posiada laboratoryjny zestaw maszyn umożliwiających pracę na małych próbkach:

 • formierkę aerodynamiczną K-12,
 • ciąg ASSELIN,
 • kalander dwuwałowy,
 • prasę odzieżową,
 • suszarkę Benza,
 • prasę do kompozytów,
 • aparat długorunowy,
 • napawarkę,
 • urządzenie do nanoszenia proszków termoplastycznych.

2. Badania właściwości włóknin

Instytut jest wyposażony w aparaturę podstawową i specjalistyczno - pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie oceny następujących właściwości włóknin:

 • struktury runa (analizator obrazu) i włóknin,
 • właściwości wytrzymałościowych i sprężystych,
 • właściwości relaksacyjnych,
 • gęstości pozornej włóknin (masy powierzchniowej i grubości),
 • higroskopijności,
 • ciepłochronności,
 • ocenę starzenia materiałów przy użyciu Xenotestu.

3. Ekspertyz rzeczoznawczych w zakresie technik włókninowych

0
Kompozyty

Instytut może realizować zadania i zlecenia w zakresie:

1. Wytwarzanie kompozytów termoplastycznych na bazie wyrobów włókienniczych

W Instytucie znajduje się kompleksowo wyposażone stanowisko badawcze składające się z:

 • prasy hydraulicznej z wodnym układem chłodzącym, zaopatrzonej dodatkowo w system doprowadzający azot. Parametry prasy:
  – forma do otrzymywania kompozytów o wymiarach 250x250mm
  – maksymalne ciśnienie hydrauliczne 23,5 MPa
  – zakres temperatury na płycie górnej i dolnej od 0°C do 600°C (trzy czujniki temperatury zainstalowane w obu płytach);
  – wyświetlanie czasu;
  – automatyczny oraz ręczny system sterowania,
 • suszarki próżniowej,
 • podłączenia do gazu obojętnego (azotu).

2. Badanie właściwości mechanicznych kompozytów

 • wytrzymałość na rozciąganie wg normy ISO,
 • wytrzymałość na ścinanie wg normy PN EN,
 • wytrzymałość na zginanie wg normy ISO na zrywarce wytrzymałościowej Instron z oprogramowaniem komputerowym.

3. Badania reologiczne tworzyw termoplastycznych

 • wyznaczanie lepkości istotnej przy użyciu wiskozymetru kapilarnego,
 • wyznaczanie lepkości kinematycznej przy użyciu kubków wypływowych Forda,
 • wyznaczanie lepkości dynamicznej przy użyciu reometru kapilarnego połączonego ze zrywarką Instron (zakres temperatury topnienia polimeru 0-350°C).

Instytut posiada doświadczenie w zakresie technologii wytwarzania kompozytów termoplastycznych na bazie płaskich wyrobów włókienniczych z przędz hybrydowych szkło/PA6.

Istniejące zaplecze aparaturowe stwarza możliwość podjęcia badań prowadzących do uzyskania wyrobów kompozytowych o różnorodnym składzie surowcowym, o różnorodnej strukturze oraz o odpowiednich właściwościach mechanicznych czy użytkowych.

0
Marketing tekstyliów

Pracownicy Instytutu na Państwa życzenie mogą dokonać analiz rynku innowacji produktowych z zakresu:

 • Analizy rynków innowacyjnych technologii i produktów tekstylnych,
 • Włączenie rynków tekstylnych do zasad polityki przemysłowej Unii Europejskiej,
 • Opracowywanie strategii marketingowych,
 • Kreowanie strategii marki dla przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie własnością przemysłową,
 • Przeprowadzanie badań marketingowych,
 • Tworzenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • Zarządzanie innowacjami pod kątem ich implementowania na rynku tekstylno – odzieżowym,
 • Sposoby finansowania przedsiębiorstw, w tym tekstylno – odzieżowych,
 • Handel elektroniczny w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstw tekstylno - odzieżowych.
0
Budowa i technologia przędz

Instytut dysponuje uniwersalną aparaturą pomiarową, która umożliwia ocenę i identyfikację struktur oraz właściwości przędz znajdujących się w obrocie towarowym na polskim rynku. Posiada też mini przędzalnię, która umożliwia:

 • zbadanie właściwości przędnych unikatowych (autorskich) włókien i wytworzenie przędz modelowych,
 • wytworzenie różnego rodzaju przędz z wzorcowych porcji włókien. 
0