Skip to main content

Contact

Logo Instytutu I42

   Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych I42


   Politechnika Łódzka
   Ul. Żeromskiego 116
   90-543 Łódź

   Budynek A33


Sekretariat

Telefon: 42 631-33-17

E-mail: jolanta.wojtyniak@p.lodz.pl


 

Budynek Wydziału

Budynek A33
Widok na główne wejście

Budynek wydziału widok na wejście od ulicy Radwańskiej

Budynek A33, Wejście E
Widok od strony ulicy Radwańskiej