Przejdź do treści

Przedmioty

Pracownicy Instytutu Włókiennictwa prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach:

Włókiennictwo i Przemysł Mody (studia pierwszego stopnia)

Treść (rozbudowana)
Semestr 1

 

04 46 0005 50   Grafika inżynierska
04 46 0006 50   Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
04 46 0007 50   Nauka o włóknie
04 46 0008 50   Ekonomia
04 46 0009 50   Humanoekologia tekstyliów

 

0
Semestr 2

 

04 46 0011 50   Podstawy chemii organicznej
04 46 0012 50   Podstawy przędzalnictwa
04 46 0015 50   Metrologia włókiennicza i normalizacja

 

0
Semestr 3

 

04 46 0021 50   Podstawy dziewiarstwa
04 46 0022 50   Podstawy włóknin i kompozytów włóknistych
04 46 0023 50   Podstawy chemii fizycznej

 

0
Semestr 4

 

04 46 0027 50   Podstawy konstrukcji maszyn
04 46 0031 50   Metrologia użytkowa
04 46 0032 50   Podstawy konserwacji wyrobów włókienniczych
04 46 0034 50   Podstawy analizy cyklu życia
04 46 0035 50   Design thinking
04 46 0036 50   Podstawy zarządzania projektami
04 46 0037 50   Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

 

0
Semestr 5

 

--> specjalność: projektowanie chemicznych procesów włókienniczych
04 46 0053 50 Chemia fizyczna polimerów
04 46 0055 50 Analiza instrumentalna polimerów
04 46 0059 50 Fizyka włókna
04 46 0061 50 Humanoekologiczne aspekty w projektowaniu procesów włókienniczych

--> specjalność: projektowanie i technologia odzieży
04 46 0063 50 Budowa i właściwości nici --> przedmiot współprowadzony z I41
04 46 0066 50 Technologia nietkanych materiałów funkcjonalnych

--> specjalność: projektowanie i technologia tekstyliów
04 46 0046 50 Trendy materiałowe w przędzalnictwie
04 46 0047 50 Trendy materiałowe w technologiach wyrobów
04 46 0048 50 Technologia liniowych wyrobów włókienniczych
04 46 0050 50 Technologia dzianin w przemyśle mody
04 46 0051 50 Technologia wyrobów nietkanych

 

0
Semestr 6

 

04 46 0085 50   Fizykochemiczne uszlachetnianie tekstyliów
04 46 0091 50   Projekt procesu chemicznego i fizykochemicznego we włókiennictwie

Przedmioty obieralne:
04 46 0108 50   Polimery specjalne
04 46 0109 50   Innowacyjne technologie tekstyliów
04 46 0111 50   Innowacyjne technologie dziewiarskie
04 46 0112 50   Inteligentne wyroby włókiennicze
04 46 0113 50   Nowe włókna modyfikowane o specyficznych właściwościach estetycznych i użytkowych
04 46 0115 50   Diagnostyka i ergonomia obiektów włókienniczych
04 46 0116 50   Rozszerzenie jednolitego rynku europejskiego - możliwość dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

0
Semestr 7

 

04 46 0039 50   Prowadzenie własnej firmy
04 46 0040 50   Organizacja i zarządzanie
04 46 0041 50   Marketing tekstyliów
04 46 0042 50   Seminarium dyplomowe --> przedmiot współprowadzony z I41 oraz K41
04 46 0043 50   Praca dyplomowa --> przedmiot współprowadzony z I41 oraz K41

Przedmioty obieralne:
04 46 0117 50   Metrologia włókiennicza
04 46 0118 50   Technologie przędzalnicze
04 46 0120 50   Technologie dziewiarskie
04 46 0121 50   Technologie włóknin

 

0

Włókiennictwo (studia drugiego stopnia)

Semestr 1

 

04 47 0003 60     Fizyka procesów cieplnych i przepływowych
04 47 0005 60     Fizyka włókna
04 47 0010 60     Modelowanie tekstyliów

Specjalność: Innowacyjne technologie we włókiennictwie
04 47 0006 60     Innowacyjne technologie przędzalnicze
04 47 0009 60     Kreowanie właściwości polimerów włóknotwórczych

Specjalność: Inżynieria jakości humanoekologii tekstyliów
04 47 0032 60     Humanoekologia w procesach obróbki chemicznej tekstyliów
04 47 0036 60     Metody i narzędzia w inżynierii jakości

Specjalność: Inżynieria projektowania tekstyliów
04 47 0041 60     Projektowanie wyrobów liniowych I
04 47 0043 60     Projektowanie włóknin I
04 47 0045 60     Projektowanie dzianin rządkowych

Przedmioty obieralne:
04 47 0091 60     Przydatność technologiczna przędz
04 47 0093 60     Komputerowe wspomaganie projektowania
04 47 0094 60     Komputerowe projektowanie dzianin
04 47 0097 60     Biomateriały włókiennicze
04 47 0098 60     Badania marketingowe rynku tekstylno-odzieżowego

 

0
Semestr 2

 

04 47 0019 60     Mechanika maszyn włókienniczych
04 47 0020 60     Praca przejściowa --> przedmiot współprowadzony z I41 oraz K41
04 47 0021 60     Zarządzanie produkcja, usługami i personelem
04 47 0022 60     Ochrona własności intelektualnej, transfer technologii, komercjalizacja wyników badań

Specjalność: Innowacyjne technologie we włókiennictwie
04 47 0015 60     Nanotechnologie we włókninach
04 47 0017 60     Innowacyjne technologie w dziewiarstwie

Specjalność: Inżynieria jakości humanoekologii tekstyliów
04 47 0035 60     Systemy jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach
04 47 0037 60     Certyfikacja i akredytacja
04 47 0038 60     Bezpieczeństwo, nadzór rynku i utylizacja tekstyliów
04 47 0039 60     Techniki organizacji w zarządzaniu jakością

Specjalność: Inżynieria projektowania tekstyliów
04 47 0047 60     Projektowanie wyrobów liniowych II
04 47 0048 60     Projektowanie włóknin II
04 47 0049 60     Projektowanie dzianin kolumienkowych
04 47 0051 60     Projektowanie dzianych wyrobów odpasowanych

Przedmioty obieralne:
04 47 0072 60     Toxicological and Environmental Aspects of Textiles
04 47 0074 60     World trade Organisation and Regulations in Trade in Testiles and Clothing
04 47 0077 60     Computer design of knitwear
04 47 0078 60     Smart Textiles
04 47 0079 60     Technical Textiles
04 47 0080 60     Alternative Applications of Knitted Fabrics
04 47 0084 60     Fibrous Composite Materials
04 47 0085 60     Computer Graphies II
04 47 0086 60     Trade in Textiles and Clothing and the European Internal Market
04 47 0089 60     Fibrous Materials for Textrronics

 

0
Semestr 3

 

04 47 0025 60     Prowadzenie firmy tekstylnej
04 47 0028 60     Seminarium dyplomowe --> przedmiot współprowadzony z I41 oraz K41
04 47 0029 60     Praktyka zawodowa
04 47 0030 60     Praca dyplomowa --> przedmiot współprowadzony z I41 oraz K41
04 47 0061 60     Wybrane zagadnienia z odzieżownictwa
04 47 0099 60     Seminarium dyplomowe - Egzamin Kompetencyjny --> przedmiot współprowadzony z I41 oraz K41

0

Inżynieria wzornictwa Przemysłowego (studia pierwszego stopnia)

Semestr 1

 

04 48 0002 40     Chemia I
04 48 0005 40     Nauka o materiałach I
04 48 0006 40     Inżynieria jakości I
04 48 0007 40     Techniki szybkiego prototypowania

 

0
Semestr 2

 

04 48 0009 40     Fizyka II
04 48 0010 40     Chemia II
04 48 0014 40     Nauka o materiałach II
04 48 0015 40     Inżynieria jakości II

 

0
Semestr 3

 

04 48 0020 40     Podstawy ergonomii projektowej i BHP
04 48 0021 40     Inżynieria jakości III
04 48 0024 40     Rysunek techniczny i inżynierska komunikacja wizualna I

 

0
Semestr 4

 

04 48 0029 40     Rysunek techniczny i inżynierska komunikacja wizualna II
04 48 0032 40     Metodyka projektowania II

Przedmioty obieralne:
04 48 0033 40     Projektowanie produktu- przetwórstwo tw. sztucznych
04 48 0058 40     Projektowanie Produktu- przetwórstwo metali
04 48 0059 40     Projektowanie Produktu- przemysł lekki
04 48 0060 40     Projektowanie Produktu- przemysł meblarski
04 48 0061 40     Projektowanie Produktu- przemysł opakowań

 

0
Semestr 5

 

04 48 0034 40     Praktyka zawodowa I
04 48 0035 40     Samorozwój (kurs e-elerningowy)

 

0
Semestr 6

 

04 48 0071 40     semestr mobilny

 

0
Semestr 7

 

04 48 0042 40     Prowadzenie działalności gospodarczej
04 48 0044 40     Podstawy makro- i mikroekonomii z elementami marketingu
04 48 0075 40     MODUŁ SUMATYWNY-Zintegrowany Rozwój Nowego Produktu
04 48 0101 10     Przedmiot humanistyczno- społeczny (do wyboru)

 

0
Semestr 8

 

04 48 0053 40     Seminarium dyplomowe
04 48 0055 40     Praktyka projektowa II
04 48 0056 40     Praca dyplomowa
04 48 0074 40     Blok przedmiotów uzupełniających braki po module sumatywnym
04 48 0080 40     Egzamin kompetencyjny

 

0

Wzornictwo (studia pierwszego stopnia)

Semestr 1

 

04 53 1005 40     Chemia
04 53 1024 40     Nauka o człowieku ( BHP i higiena pracy)

 

0
Semestr 2

 

04 53 1014 40     Nauka o materiałach
04 53 1015 40     Wiedza o projektowaniu
04 53 1023 40     Rysunek techniczny

 

0
Semestr 3

 

Specjalność: Komunikacja wizualna i techniki druku
04 53 1099 40     Komputerowe wspomaganie projektowania I
04 53 1100 40     Materiałoznawstwo i towaroznawstwo w obiektach komunikacji wizualnej

Specjalność: Architektura tekstyliów
04 53 1046 40     Aspekty wzornicze w technologiach dzianin I
04 53 1048 40     Aspekty wzornicze w technologiach nitek I
 

0
Semestr 4

 

Specjalność: architektura tekstyliów
04 53 1052 40 Komputerowe wspomaganie projektowania --> przedmiot współprowadzony z I41
04 53 1053 40 Materiałoznawstwo i towaroznawstwo włókiennicze (+ normalizacja)
04 53 1061 40 Aspekty wzornicze w technologiach wyrobów nietkanych I

Specjalność: architektura ubioru
04 53 1076 40 Materiałoznawstwo i towaroznawstwo ubioru (+ normalizacja)
04 53 1093 40 Techniki zdobnicze w ubiorze

Specjalność: komunikacja wizualna i techniki druku
04 53 1104 40 Komputerowe wspomaganie projektowania II
04 53 1107 40 Współczesne technologie materiałowe

 

0
Semestr 5

 

04 53 1037 40 Prawo autorskie

Specjalność: komunikacja wizualna i techniki druku
04 53 1112 40 Modelowanie i makietowanie opakowań --> przedmiot współprowadzony z I41 i K41

 

0
Semestr 6

 

04 53 1031 40 Projektowanie wieloaspektowe (moduł sumatywny) 7 --> przedmiot współprowadzony z I41

Specjalność: architektura tekstyliów
04 53 1062 40 Aspekty wzornicze w technologiach nitek II
04 53 1063 40 Aspekty wzornicze w technologiach dzianin II
04 53 1066 40 Aspekty wzornicze w technologiach wyrobów nietkanych II   

Specjalność: architektura ubioru
04 53 1086 40 Aspekty wzornicze dzianin w ubiorze

Specjalność: komunikacja wizualna i techniki druku
04 53 1116 40 Komputerowe wspomaganie projektowania III

 

0
Semestr 7

 

Przedmiot obieralny:
04 53 1098 40 Koncepcje kolekcji ubioru --> przedmiot współprowadzony z I41

 

0

Wzornictwo (studia drugiego stopnia)

Semestr 1

 

04 38 2201 40 Ochrona własności intelektualnej
04 38 2202 40 Wiedza o człowieku i humanoekologia produktu

 

0
Semestr 2

 

04 38 2221 40 Komercjalizacja produktu i projektowanie skoncentrowane na użytkowniku
04 38 2223 40 Materiały funkcjonalne
04 38 2224 40 Organizacja procesu projektowego

Specjalność: architektura tekstyliów
04 38 2214 40 Struktury dziane --> przedmiot współprowadzony z I41

Specjalność: komunikacja wizualna i techniki druku
04 38 2246 40 Konstrukcja i makietowanie systemów komunikacji wizualnej --> przedmiot współprowadzony z I41

 

0
Semestr 3

 

Instytut Włókiennictwa nie prowadzi zajęć na semestrze 3

 

0

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy (studia pierwszego stopnia)

kierunek międzywydziałowy

Semestr 1

 

04 34 0002 40     Grafika inżynierska

 

0
Semestr 3

 

04 34 0005 40     Maszynoznawstwo

 

0
Semestr 4

 

04 34 0006 40     Czynniki zagrożeń fizycznych
04 34 0007 40     Mikroklimat środowiska pracy

 

0
Semestr 5

 

04 34 0008 40     Środki bezpieczeństwa i ochrony I

 

0
Semestr 6

 

Przedmioty obieralne:
04 34 0018 40     Przeciwwypadkowe zabezpieczenia pracy
04 34 0019 40     Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
04 34 0020 40     Drgania i hałas

 

0
Semestr 7

 

Przedmioty obieralne:
04 34 0014 40     Techniki multimedialne
04 34 0015 40     Materiały tekstylne na wyroby BHP
04 34 0016 40     Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
04 34 0022 40     Materiały filtrosorpcyjne
04 34 0021 40     Bezpieczeństwo użytkowania nanomateriałów

 

0
Semestr 8

 

Przedmioty obieralne:
04 34 0011 40     Korozja środków ochron osobistych
04 34 0012 40     Technologie wyrobów dzianych w ochronach osobistych i BHP
04 34 0013 40     Tworzenie prezentacji wizualnych z zakresu BHP
04 34 0048 40     Projekt obieralny WTMiWT

 

0