Przejdź do treści

Projekty

Projekty realizowane w I-42:

Treść (rozbudowana)
BioPac: Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach

Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach

Akronim Projektu: BioPac
Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0023/17.

Czas trwania  projektu: 13.12.2019 - 28.02.2023.
Kierownik projektu BioPac z ramienia PŁ: dr hab Zbigniew Draczyński, prof PŁ
Lider projektu: dr inż. Konrad Sulak, IBWCh sieć Łukasiewicza
Konsorcjum: Politechnika Łódzka - prof. Izabella Krucińska, KB Folie Polska Sp. z o.o.,KRAUS FOLIE Sp.J.

Opis:
…………………………

0
STEP: Formowanie hybrydowych płyt balistycznych

Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania

Akronim Projektu: STEP
Nr umowy: POIR.04.01.02-00-0028/17-00

Czas trwania  projektu: 01.01.2018-31.03.2021.
Trwałość projektu: do 05.04.2027 (przyjęto 5-letni okres trwałości projektu od wpływu płatności końcowej na rachunek Lidera tj. 05.04.2022 r.)
Lider projektu: Moratex , dr hab. Marcin Struszczyk - kierownik projektu
Konsorcjum: Politechnika Łódzka - prof. Izabella Krucińska - kierownik proj. z ramienia PŁ, Lubawa, Miranda

Opis:
…………………………

0
TechKom: Kompozyty do ochrony człowieka podczas uciążliwej pracy

Opracowanie technologii wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów do ochrony człowieka w warunkach szczególnie uciążliwej pracy

Akronim Projektu: TechKom
Nr umowy: PBS3/A5/55/2015.

Czas trwania  projektu: 01.07.2015 - 30.06.2018.
Lider projektu: Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB – Warszawa
Konsorcjum: Politechnika Łódzka - prof. Izabella Krucińska - kierownik proj. z ramienia PŁ, MASKPOL S.A. w Konieczkach

Opis:
…………………………

0
OPAT-PEP: Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania

Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania

Akronim projektu: OPAT-PEP
Nr umowy: POIG.04.01.02-00-0004/17.

Czas trwania  projektu: 01.01.2018 – 31.12.2021.
Trwałość projektu: do 31.12.2027
Lider projektu: Politechnika Łódzka, prof. Beata Kolesińska - kierownik projektu, prof. Izabella Krucińska - komitet sterujący
Konsorcjum: TRICOMED, Bella Sp. z o. o., Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Opis:
…………………………

0
Innowacyjne włókiennictwo 2020+

Innowacyjne włókiennictwo 2020+

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji,
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0002/17

Czas trwania  projektu: 01.02.2018-31.03.2021.
Trwałość projektu: do 31.03.2026 (przyjęto 5-letni okres trwałości projektu od zakończenia realizacji, ponieważ brak końcowego finansowego rozliczenia projektu)
Lider projektu: Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, koordynator projektu,
Konsorcjum: Instytut Technologii Bezpieczeństwa  MORATEX, Centralny Instytut Ochrony Pracy – CIB, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Włókiennictwa.

Opis:
…………………………

0
PROTECTKID: Ubiór ochronny dla noworodków urodzonych przedwcześnie

Opracowanie technologii nowoczesnego ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie w oparciu o układy warstwowe

Projekt realizowany w ramach  II konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR- TANGO 2. Akronim projektu: PROTECTKID
Nr umowy: TANGO2/339923/NCBR/2017

Całkowita  wartość projektu: 1 062 851 PLN
Kwota dofinansowania: 924 999 PLN  

Czas trwania  projektu: 01.04.2017 - 30.12.2021
Trwałość projektu: do 31.12.2026
Lider projektu: Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska – kierownik projektu
Partner: TRICOMED S.A.

Opis:
Celem praktycznym projektu stanowiącego kontynuację projektu „Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędzi wspomagających proces projektowania” jest opracowanie technologii odzieży ochronnej zabezpieczającej komfort fizjologiczny i bezpieczeństwo dziecka przedwcześnie urodzonego.

Prace koncentrują się na personalizacji ubioru uwzględniającej masę urodzeniową dziecka, tydzień ciąży oraz ogólny stan wcześniaka. Ponadto w pracy zostanie uwzględniony zmienny skład surowcowy oraz struktura wielowarstwowego wyrobu tekstylnego w korelacji z ogólnym stanem wcześniaka.

Osiągnięcie praktycznych celów pozwoli na realizację celów gospodarczych, takich jak: zwiększenie konkurencyjności partnera przemysłowego, uzyskane dzięki wprowadzeniu do produkcji nowych asortymentowych tekstyliów o nowatorskich zastosowaniach, zwiększenie przychodów instytucji naukowych realizujących projekt, uzyskanych z licencji na technologie opracowane w ramach projektu oraz celów społecznych, takich jak zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci przedwcześnie urodzonych dzięki wprowadzeniu do praktyki w Oddziałach Neonatologii nowych rozwiązań produktowych.

0
engiSCAF: Composite biopolymer scaffolds of customizable porous structure

Novel composite biopolymer scaffolds of customizable porous structure and preset biological activity

Funding: Norway Grants
Agreement numer: NOR/SGS/engiSCAF/0293/2020.

Budget: 175 000 EUR
Project duration: 16.09.2021 – 30.04.2024.
Project Leader: Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, PhD. Assistant Professor, Principal Investigator in engiSCAF, Laboratory of Tissue Engineering, Collagen and Biomimetics

Project description:
In the proposed study a novel 3-layered and composite biopolymer scaffold of customizable porous structure and preset biological activity will be prepared. The scaffold will be composed of three functional layers: 1st one constituting for the mechanical stability and durability in biological conditions, while mimicking the extracellular matrix (ECM), 2nd the upper serving for supporting the favorable environment, humidity, elasticity and enhancing the cell growth and proliferation - will be made of selected biopolymers enriched with the selected active compounds, and 3rd the functional coating with bactericidal and bacteriostatic properties and reducing the hydrophilicity. It is expected that the prepared structure will be universal for different applications and easily adjusted for the final application.

The results of the proposed project can used in the guided bone and tissue regeneration treatments (GBTR). The last part of the project anticipates the elaboration of the variant of scaffold directed to the use in skin cell engineering (prototype).

Website: https://engiscaf.wixsite.com/engiscaf

The research leading to these results has received funding from the Norway Grants 2014-2021 via the National Centre for Research and Development. 

0
GreenTEX: Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education

Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education

Funding: The Erasmus+ National Agency in Poland. Project acronym: GreenTEX

Project duration: 01.01.2022 – 31.12.2023
Project Leader: Monika Malinowska-Olszowy, PhD. University Professor

Project description:
………….

0

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

BIOGRATEX: Biodegradowalne wyroby włókniste

Biodegradowalne wyroby włókniste

Akronim projektu: BIOGRATEX
Nr umowy: POIG.01.03.01-10-007/08-00

Czas trwania  projektu: 17.11.2008-31.03.2015
Lider projektu: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska – koordynator projektu, Politechnika Łódzka K-48,
Partnerzy: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (Łódź), Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk (Łódź), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (Zabrze), Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała), Instytut Włókiennictwa (Łódź), Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX – CENARO (Łódź), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich (Wrocław), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja (Kraków)

Opis:
Projekt powstał z myślą o ochronie środowiska. Był realizowany w latach 2009-2013 przez powołaną Polską Platformę Technologiczną Przemysłu Tekstylnego, której liderem była Politechnika Łódzka. Jego głównym celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym poprzez opracowanie szerokiej gamy wyrobów włókienniczych z polimerów biodegradowalnych pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Cel ten został realizowany poprzez następujące szczegółowe cele badawcze.

  1. Opracowanie technologii wytwarzania i modyfikacji gamy włóknotwórczych polimerów biodegradowalnych.
  2. Opracowanie technologii wytwarzania włókien z polimerów biodegradowalnych.
  3. Opracowanie technologii wytwarzania włóknin spun-bonded z polipropylenu z fotoaktywatorami powodującymi degradację tworzywa oraz z polilaktydu (PLA).
  4. Opracowanie gamy płaskich materiałów włókienniczych i prototypów wyrobów z polimerów biodegradowalnych do zastosowań higienicznych, medycznych, rolniczych i filtracyjnych.
  5. Ocena stopnia biorozkładu wytworzonych w projekcie biodegradowalnych materiałów i wyrobów.
  6. Przeprowadzenie analizy cyklu życia „Life-Cycle-Assessment” dla wybranych prototypów wyrobów.
0
Elektrodepozycja ultracienkich warstw polimerowych

Elektrodepozycja ultracienkich warstw polimerowych, jako nowa metoda modyfikacji biomateriałów na bazie struktur włóknistych 

Finansowanie w ramach konkursu Preludium 10 przez Narodowe Centrum Nauki.
Nr umowy: UMO-2015/19/N/ST8/02456.

Czas trwania  projektu: 18.10.2016 – 17.10.2021.  
Kierownik projektu: dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło 

Opis: 
Celem naukowym projektu jest zbadanie czynników mających wpływ na proces elektroforetycznej depozycji ultracienkich warstw z biopolimerów na włóknistych nośnikach na bazie poli(kwasu mlekowego). Biopolimerami użytymi w proponowanym projekcie będą dwa rodzaje polisacharydów pochodzenia naturalnego różniących się właściwościami fizyko-chemicznymi - rozpuszczalny w wodzie kwas hialuronowy oraz nierozpuszczalny w wodzie kwas alginowy. Nośnikiem do elektrodepozycji warstw polimerowych będą włókniny otrzymane dwiema metodami - spun-boned oraz meltblown. Wykorzystanie dwóch technik pneumotermicznych umożliwi określenie wpływu właściwości fizycznych materiału nośnika na proces elektrodepozycji. 

Podsumowując, w ramach projektu określony zostanie wpływ szeregu parametrów procesu elektrodepozycji, charakterystyki roztworów do depozycji i użytych biopolimerów oraz wpływ zróżnicowania struktury mikro i makroskopowej nośników włóknistych na kinetykę procesu elektrodepozycji oraz charakterystykę mikroskopową wytworzonych warstw. 

0
RESTED: Novel pedagogic paradigms and sensitization for sustainable circular economy

Responsible Research and Innovation (RRI) in Textile and Education introducing novel pedagogic paradigms and sensitization for sustainable circular economy

Akronim Projektu: RESTED
Nr umowy: BMBF-IB-RA2014-169

Czas trwania  projektu: 01.10.2018-30.09.2020.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dawid Stawski
Partner: dr Petra Franitza, STFI. Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) | An-Institut der Technischen Universität Chemnitz

Opis:
…………………………

0
Biomasa do wytwarzania materiałów przyjaznych dla środowiska

Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych dla środowiska

Akronim projektu: Biomasa
Nr umowy: POIG.01.01.02-10-123/09

Czas trwania  projektu: 01.05.2009-31.07.2015
Lider projektu: Prof. Andrzej Okruszek,
Konsorcjum Naukowe - Politechnika Łódzka:
- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności reprezentowany przez Instytut Biochemii Technicznej oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii,
- Wydział Chemiczny reprezentowany przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników,
- Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów reprezentowany przez Katedrę Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej pod kierunkiem prof. Izabelli Krucińskiej
Partnerzy: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa

Opis:
…………………………

0