Przejdź do treści

Stypendium MNiSW w 2023/2024 dla studentki włókiennictwa za znaczące osiągnięcia naukowe

Data dodania
Kategorie

Morgan Renard z Włókiennictwa, która napisała pracę inżynierską oraz dwa artykuły w Instytucie Włókiennictwa, została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2023/2024.

Image

Wśród dziewięciorga stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2023/2024 z Politechniki Łódzkiej, którzy zostali docenieni za znaczące osiągnięcia naukowe, znalazła się Morgan Renard z Włókiennictwa. Obecnie studiuje Włókiennictwo na studiach II stopnia.

Stypendium zdobyła m. in. dzięki współautorstwu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych:

  • Renard M., Puszkarz A.K.: Modeling of Heat Transfer Through Firefighters Multilayer Protective Clothing Using the Computational Fluid Dynamics Assisted by X-Ray Microtomography and Thermography, Materials (2022), ISSN 1996-1944, DOI: 10.3390/ma15155417

  • Renard M., Machnowski W., Puszkarz A.K.: Assessment of Thermal Performance of Phase-Change Material-Based Multilayer Protective Clothing Exposed to Contact and Radiant Heat, Applied Sciences (2023), ISSN 2076-3417, DOI:10.3390/app13169447

 

Artykuły oraz wcześniej praca inżynierska Modelowanie właściwości termoizolacyjnych wielowarstwowych układów tekstylnych stosowanych w strażackiej odzieży ochronnej zrealizowane zostały w Instytucie Włókiennictwa. Promotorem pracy był dr hab. Adam Puszkarz.

Morgan Renard realizuje również w Instytucie Włókiennictwa pracę magisterską pod tytułem: Ocena właściwości termicznych wielowarstwowej odzieży ochronnej zawierającej materiały zmiennofazowe, której promotorem jest również dr hab. Adam Puszkarz.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Informacje o stypendiach w mediach:
--> Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki dla studentów na rok akademicki 2023/2024,
--> PŁ ma dziewięcioro stypendystów MNiSW,
--> Morgan Renard z Włókiennictwa stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2023/24.