Przejdź do treści

Izabella Krucińska

Wróć do  HISTORIA  

Zdjęcie portretowe Izabeli Krucińskiej
Izabella Krucińska

     Izabella Krucińska urodziła się 1953 roku w Łodzi. Studiowała na Wydziale Włókienniczym i w 1978 roku otrzymała dyplom magistra inżyniera. W 1982 roku uzyskała stopień doktora a 1992 roku stopień doktora habilitowanego, a profesora tytularnego od roku 2003.      W dorobku naukowym posiada ponad 230 publikacji w czasopismach naukowych i książkach.

     Była członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów sekcji nauk technicznych w latach 2006-2011. W latach 2002-2008 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Była również jednym z założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego, która wspomaga rozwój współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi i przemysłem. Od roku 1999 pełniła funkcję kierownika Katedry Metrologii Włókienniczej, zmienionej później na Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych. Była promotorem 10 doktoratów i 5 prac habilitacyjnych pracowników.

     Jej zakres zainteresowań naukowych obejmował: metrologię włókienniczą (rozwój metod badań jakości tekstyliów) i materiałoznawstwo włókiennicze. Była kierownikiem laboratorium akredytowanego "Lab-tex". W zakresie materiałoznawstwa opracowała szereg technologii związanych z tekstylnymi wyrobami medycznymi, higienicznymi i tekstronicznymi. W osiągnięciach naukowych można wyróżnić prace nad biodegradowalnymi kompozytami polimerowymi oraz rozwojem tekstyliów sensorycznych znajdujących zastosowanie w wyrobach tekstronicznych.

     Była trzykrotnym laureatem nagrody "Łódzkie Eureka" w tym nagrody tej kapituły za "Wybitne osiągnięcia w zakresie innowacyjnego włókiennictwa”. Otrzymała Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie w 2002, od 2006 była Honorowym Członkiem The Textile Institute z siedzibą w Machesterze.

     W październiku 2022 roku Wydawnictwo Elsevier zamieściło na stronie https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4  ogólnie dostępną bazę danych najczęściej cytowanych na świecie autorów „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”. Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie znalazło się w sumie 33 naukowców Politechniki Łódzkiej, w tym prof. dr hab. Inż. Izabella Krucińska. 

     Zmarła w 2023 roku.