Przejdź do treści

Katedra Technologii i Budowy Przędz

        Wróć do  HISTORIA 

         W 1947 r. w skład tworzącego się Wydziału Włókienniczego PŁ wchodziły dwie katedry technologiczne: Katedra Włókiennictwa I, przemianowana w 1950 r. na Katedrę Przędzalnictwa Włókien Łykowych i Katedra Włókiennictwa II, przemianowana w 1956 r. na Katedrę Przędzalnictwa. Katedra Włókiennictwa I powstała już w 1945 r. i do 1947 r. była organizacyjnie związana z Wydziałem Mechanicznym PŁ.

          W latach 1945 - 1961 kierownikiem Katedry Przędzalnictwa Włókien Łykowych był prof. dr inż. Władysław Bratkowski, w latach 1961 - 1966 doc. dr hab. inż. Marian Malinowski, a od 1966 r. do chwili powołania instytutów jej pracami kierował prof. dr hab. inż. Zbigniew Szałkowski.

          W latach 1947 - 1965 kierownikiem Katedry Przędzalnictwa był prof. Paweł Prindisz, a od 1965 r. do chwili powstania instytutów pracami jej kierował doc. dr hab. inż. Marian Malinowski.

          W roku 1970 został utworzony Instytut Mechanicznej Technologii Włókna, który objął trzy kierunki naukowo-dydaktyczne: przędzalnictwo, tkactwo i dziewiarstwo. Dyrektorem Instytutu od chwili powołania do 1995 r. był prof. dr hab. inż. Janusz Szosland, a następnie w latach 1995 - 1997 pracami Instytutu kierował prof. dr hab. inż. Tadeusz Jackowski. W Instytucie działały zespoły: Przędzalnictwa, Tkactwa i Dziewiarstwa. W 1994 r. powołano cztery zakłady:

  • Technologii i Budowy Przędz,
  • Technologii i Budowy Tkanin,
  • Technologii i Budowy Dzianin'
  • Architektury Tekstyliów.

          W 1997 r. zakłady zaczęły funkcjonować jako osobne jednostki w formie Katedr.

          Pierwszym Kierownikiem Katedry Technologii i Budowy Przędz został prof. dr hab. inż. Tadeusz Jackowski, a następnie pracami Katedry w latach 2005 - 2010 kierowała dr hab. inż. Krystyna Przybył. W Katedrze pracowali poza tym wybitni przędzalnicy jak prof. dr hab. inż. Marian Malinowski czy prof. dr hab. Marian Stasiak. Pracownicy Katedry pełnili też ważne funkcje w ramach Uczelni i Wydziału:
--> prof. dr hab. inż. Marian Malinowski był w latach 1962 - 1964 Prodziekanem ds. Nauki oraz w latach 1964 - 1966 Dziekanem Wydziału;
--> prof. dr hab. inż. Tadeusz Jackowski był w latach 1973 - 1977 Prodziekanem ds. Nauki oraz w latach 1987 ÷ 1990 Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą;
--> dr inż. Marek Idzik, prof. uczelni był w latach 2005 - 2012 Prodziekanem ds. Studenckich.

          W roku 2010 na skutek zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Katedra Technologii i Budowy Przędz weszła w skład Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej, która obecnie funkcjonuje jako Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych.

         Badania z zakresu przędzalnictwa realizowane były początkowo w Zakładzie Technologii Przędz, Włóknin i Kompozytów Włóknistych (kierownik zakładu: dr hab. inż. Maciej Boguń), a od roku 2019 w Zakładzie Technologii Przędz, Włóknin i Kompozytów Polimerowych (kierownik zakładu: dr hab. inż. Eulalia Gliścińska).