Przejdź do treści

Witold Żurek

Wróć do  HISTORIA  

Zdjęcie portretowe Witolda Żurka
Witold Żurek

     Witold Stanisław Żurek urodził się w 1918 roku w Pojałowicach. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej w latach 1936-1939, a w latach 1945-46 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie w roku 1948 otrzymał dyplom magistra inżyniera. W roku 1956 otrzymał stopień kandydata nauk technicznych na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1964 roku, a w roku 1975 - profesora zwyczajnego.

     W roku 1990 został wybrany na członka korespondenta Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Od roku 1945 pracował w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym. W latach 1960-1969 był kierownikiem Zakładu Włóknoznawstwa, a od roku 1981 do 1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa. W latach 1946- 1951 był kierownikiem Zakładu w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, a w latach 1971-1974 samodzielnym pracownikiem nauki w tymże Instytucie.

     Działalność naukowa dotyczyła struktury włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie włókienniczej inżynierii materiałowej, metrologii włókienniczej, kwalitonomii włókien i wyrobów włókienniczych. W tym zakresie opracował sam lub z zespołem współautorów 4 monografie oraz 200 prac badawczo- naukowych opublikowanych i przedstawianych na konferencjach. Na marginesie tych prac powstało ponad 10 patentów dotyczących nowych metod badań.

     Za działalność społeczną i naukową został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP. W 1988 roku otrzymał Nagrodę Naukową m. Łodzi. W roku 1995 otrzymał tytuł doktora honoris causa na Politechnice Łódzkiej.