Przejdź do treści

Zbigniew Szałkowski

Wróć do  HISTORIA  

Zdjęcie portretowe Zbigniewa Szałkowskiego
Zbigniew Szałkowski

     Zbigniew Szałkowski urodził się w 1924 roku w Grudziądzu. Studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego rozpoczął w 1945 roku, uzyskując w 1949 roku dyplom magistra inżyniera rolnictwa. W 1951 roku uzyskał stopień naukowy doktora rolnictwa nadany przez Radę Wydziału Rolniczo-Leśnego UP. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w 1961 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych uzyskał w 1969 roku a profesora zwyczajnego w 1984 roku.

     Pracę w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym rozpoczął w 1955 roku, organizując Zakład Roszarnictwa przy Katedrze Przędzalnictwa Włókien Łykowych. W latach 1964-1969 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Włókienniczym. Od 1970 roku przez 10 lat był dyrektorem Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa PŁ a w 1980 roku został dyrektorem Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu.

     Jego działalność naukowa obejmowała problematykę z zakresu technologii naturalnych surowców włókienniczych i technologii włóknin. Miał w swym dorobku ponad 140 publikacji, był twórcą względnie współtwórcą 14 patentów i wzorów użytkowych. Był członkiem, a także przewodniczącym szeregu rad naukowych, jednostek naukowo-badawczych przemysłu włókienniczego. W latach 1982-1990 pełnił funkcję przewodniczącego oddziału SWP w Poznaniu. W uznaniu zasług odznaczony został licznymi odznaczeniami wojennymi, państwowymi i branżowymi. Zmarł w 2000 roku.